Badania Kliniczne w naszych projektach

Nazwa projektu: BOOSTER

Tytuł projektu: B cell depletion therapy to improve outcomes of steroid-sensitive nephrotic syndrome in adults – the BOOSTER trial

Czego dotyczy badanie: idiopatyczny steroidowrażliwy zespół nerczycowy (SSNS)

Nazwa projektu: COMBO-UC

Tytuł projektu: Comparison of ustekinumab, infliximab and COMBinatiOn therapy in moderately-to-severely active Ulcerative Colitis – the head to head COMBO-UC trial / Porównanie monoterapii ustekinumabem, infliksymabem i terapii podwójnej we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego - badanie head-to-head (COMBO -UC)

Czego dotyczy badanie: wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)

Nazwa projektu: PICOLO-FH

Tytuł projektu: Porównanie leczenia inklisiranem lub alirokumabem do standardowej terapii u pacjentów pediatrycznych z hipercholesterolemią rodzinną – PICOLO-FH - badanie kliniczne head-to-head

Czego dotyczy badanie: heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna (heFH)

Nazwa projektu: cALL-POL

Tytuł projektu: Childhood ALL in Poland (cALL-POL) project: a national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children

Czego dotyczy badanie: ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)

Nazwa projektu: MAGIC-AML

Tytuł projektu: MAGIC-AML - Multiarm, Multicenter, RAndomized, Molecularly-GuIded Controlled Trial of Personalized Treatment Strategy - of Acute Myeloid Leukemia

Czego dotyczy badanie: ostra białaczka szpikowa (AML, acute myeloid leukemia )

Nazwa projektu: LAMAinDiab

Tytuł projektu: LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 – randomizowane krzyżowe badanie kliniczne

Czego dotyczy badanie: ADHD, Cukrzyca typu I

Nazwa projektu: Alzheimer

Tytuł projektu: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fumaranu dimetylu w redukcji atrofii mózgu, poprawy synaptycznych połączeń czynnościowych, funkcji poznawczych, funkcjonowania i jakości życia pacjentów z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych oraz otępienia w chorobie Alzheimera

Czego dotyczy badanie: Alzheimer

Nazwa projektu: STEADY

Tytuł projektu: Prospektywne, randomizowane, otwarte badanie kliniczne III fazy z zaślepieniem oceny punktu końcowego oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania cyklosporyny i metotreksatu u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego

Czego dotyczy badanie: AZS (Atopowe Zapalenie Skóry)

Nazwa projektu: LEIA-HF

Tytuł projektu: LEIA-HF: Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients

Czego dotyczy badanie: ciężka niewydolność serca (NS)

Nazwa projektu: ViRap

Tytuł projektu: Randomizowane badanie kliniczne kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej i podwójnie pozorowanej próby, oceniające skuteczność, tolerancję i bezpieczeństwo leczenia wigabatryną w stosunku do leczenia rapamycyną jako terapii zapobiegawczej u niemowląt ze stwardnieniem guzowatym.

Czego dotyczy badanie: padaczka, upośledzenie umysłowe, autyzm, stwardnienie guzowate

Nazwa projektu: Car-NET

Tytuł projektu: Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network

Nazwa projektu: RATIONAL

Tytuł projektu: Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia nawrotu u chorych na chłoniaka DLBCL/HGBCL rozpoznanego w oparciu o monitorowanie krążącego nowotworowego DNA - badanie 2 fazy

Czego dotyczy badanie: chłoniak DLBCL/HGBCL

Nazwa projektu: RaRE-TS

Tytuł projektu: Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rapamycyny w lekoopornej padaczce związanej ze stwardnieniem guzowatym

Czego dotyczy badanie: padaczka, stwardnienie guzowate

Nazwa projektu: RemiRit

Tytuł projektu: Personalizowane leczenie immunosupresyjne z użyciem rituximabu w leczeniu układowych zapaleń naczyń z obecnością przeciwciał ANCA – randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne

Czego dotyczy badanie: układowe zapalenie naczyń z obecnością przeciwciał ANCA

Nazwa projektu: Forma

Tytuł projektu: Wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną oceniające skuteczność i bezpieczeństwo ketoanalogów aminokwasów egzogennych w profilaktyce zaburzeń odżywienia w zespole nerczycowym

Czego dotyczy badanie: zaburzenia odżywiania, zespół nerczycowy ZN

Nazwa projektu: Interfant-21

Tytuł projektu: International collaborative treatment protocol for infants under one year with KMT2A-rearranged acute lymphoblastic leukemia or mixed phenotype acute leukemia.

Czego dotyczy badanie: ostra białaczka limfoblastyczna u niemowląt – poniżej 1 roku życia

Nazwa projektu: TreatWolfram

Tytuł projektu: Międzynarodowe, randomizowane badanie kliniczne typu pivotal, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo walproinianu sodu u dzieci i dorosłych z zespołem Wolframa”

Czego dotyczy badanie: zespół Wolframa

Nazwa projektu: EMPATHY

Tytuł projektu: EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)

Czego dotyczy badanie: ostra niewydolność serca (AHF)

Nazwa projektu: Protect ICD

Tytuł projektu: Programmed Ventricular Stimulation to Risk Stratify for Early Cardioverter-Defibrillator (ICD) Implantation to Prevent Tachyarrhythmias Following Acute Myocardial Infarction.

Czego dotyczy badanie: słaba funkcja serca po zawale mięśnia sercowego (MI)

Nazwa projektu: FlexiOss

Tytuł projektu: Safety and efficacy of implanted bio-composite for bone regeneration FlexiOss in patients with primary and secondary bone defects.

Czego dotyczy badanie: ubytki kostne

podziel się