TreatWolfram

Nazwa projektu: TreatWolfram

Tytuł projektu: Międzynarodowe, randomizowane badanie kliniczne typu pivotal, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo walproinianu sodu u dzieci i dorosłych z zespołem Wolframa”

Główny badacz:

Kwota dofinansowania:

podziel się