Ośrodek Badań Wczesnych Faz

Dysponujemy nowoczesnym Ośrodkiem Badań Wczesnych Faz umożliwiającym realizację:

  • badań klinicznych wczesnych faz we wszystkich dziedzinach medycyny;
  • monitorowania farmakokinetyki, farmakodynamiki oraz biorównoważności leków;
  • projektów uwzględniających ewaluację bezpieczeństwa i skuteczności wyrobów medycznych.

Ośrodek jest wyposażony m.in. w:

  • dwa gabinety konsultacyjne i gabinet zabiegowy;
  • cztery sale dla pacjentów z łącznie 8 stanowiskami, w tym: 4 stanowiska ambulatoryjne, 2 stanowiska szpitalne dla dorosłych oraz 2 stanowiska szpitalne pediatryczne z łóżkami spełniającymi standardy łóżek intensywnego nadzoru;
  • nowoczesny, scentralizowany system umożliwiający ciągłe monitorowanie wszystkich funkcji życiowych pacjentów przebywających na oddziale;
  • pomieszczenie obróbki materiału biologicznego połączone z wewnątrz szpitalnym laboratorium za pomocą poczty pneumatycznej.
  • sprzęt medyczny, między innymi: CARDIOVIT AT-102 G2, Monitor/defibrylator Efficia DFM100, Kardiomonitor Philips Efficia CM12 (2 sztuki na oddziale), pompy infuzyjne do wykonywania precyzyjnych infuzji dożylnych, zewnątrzoponowych, pozajelitowych oraz dojelitowych (10 sztuk na oddziale), zamrażarki niskotemperaturowe z systemem rejestrowania temperatury, monitorowania i powiadamiania o stanach alarmowych (2 lodówki do -86⁰ C oraz jedna do -30⁰ C). 
  • zaplecze socjalne dla pacjentów.

Wszystkie pomieszczenia na oddziale są klimatyzowane zapewniając komfort pacjentom, personelowi i gwarantując wysoką jakość funkcjonowania jednostki.

Infrastruktura ośrodka umożliwia monitorowanie pacjenta w trybie całodobowym 24h (z użyciem systemu zegarów atomowych, co gwarantuje najwyższą dokładność czasową w zakresie wykonywanych procedur i obserwacji wszelkich zdarzeń z udziałem pacjentów), a także zapewnia niezbędne systemy w zakresie bezpieczeństwa (np. przyciski przywoławcze we wszystkich pomieszczeniach pacjenta – przy łóżkach, w łazienkach i każdym pokoju oddziału). Sale pacjentów przygotowane są zarówno do przeprowadzania wizyt ambulatoryjnych jak również hospitalizacji spełniając wymogi ogólnoszpitalne, przy czym wszystkie sale pacjentów wyposażone są w osobne łazienki.

Ośrodek Badań Wczesnych Faz znajduje się w obrębie Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z bezpośrednim połączeniem do Klinicznego Oddziału intensywnej Terapii, dzięki czemu mamy możliwość korzystania z bogatej infrastruktury Szpitala.

Ośrodek Badań Wczesnych Faz
podziel się