Kadra Zarządzająca

Zdjęcie pracownika - dr n. med. Aneta Salamon

dr n. med. Aneta Salamon


Dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
Zdjęcie pracownika - mec. Anna Szmigiel-Woźniacka

mec. Anna Szmigiel-Woźniacka


Zastępca dyrektora do spraw administracyjno - prawnych