Zakres Współpracy

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w ramach planowania, koordynowania i zarządzania jedno- lub wieloośrodkowymi badaniami klinicznymi oraz badaniami przedklinicznymi, korzystając z bogatego zaplecza i silnego wsparcia środowiska akademickiego.

Nasze doświadczenie obejmuje kompleksowe zarządzanie projektem na każdym jego etapie – od pomysłu, poprze realizację, do przygotowania raportu końcowego.

Dla Badacza

Zachęcamy do kontaktu badaczy, którzy mają pomysł na przeprowadzenie badania klinicznego i szukają wsparcia w jego zaplanowaniu, zarządzaniu oraz realizacji.

Im wcześniej zaczniemy współpracę, tym więcej czasu będziemy mieli na wspólne wypracowanie Projektu, który zakończy się sukcesem.

Na początkowym etapie planowania możemy zapewnić pomoc w zakresie:

 • Sprawdzenia dostępnych źródeł finansowania i wyboru najlepszego z nich dla danego projektu;
 • Weryfikacji projektu i dokumentacji badawczej pod względem formalnym;
 • Znalezienia strategicznych partnerów do projektu;
 • Opracowania budżetu;
 • Przygotowania, negocjowania i procedowania umów dotyczących realizacji badania klinicznego;
 • Złożenia wniosku o finansowanie.

Po uzyskaniu dofinansowania oferujemy wsparcie w realizacji Projektu, w szczególności dedykując zespół specjalistów z zakresu koordynowania i monitorowania prowadzonego Badania Klinicznego, zapewniając:

 • Pomoc prawną;
 • Monitorowanie i audyt;
 • Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii;
 • Koordynację administracyjną.

Dla Sponsora

Wsparcie CRO

Jeśli planują Państwo uruchomienie nowego projektu badania klinicznego lub potrzebują Państwo wsparcia w bieżącej realizacji projektu, możemy pomóc w przeprowadzeniu niezbędnych działań, w tym m.in. zapewniając:

 • Weryfikację dokumentacji projektu i badania pod względem formalnym;
 • Przygotowanie, negocjowanie i procedowanie umów dotyczących realizacji badania klinicznego;
 • Przygotowanie planu analizy statystycznej;
 • Przygotowanie Wniosku do URPL na realizację badania klinicznego (za pośrednictwem portalu: CTIS: Clinical Trials Information System);
 • Zapewnienie pomocy prawnej;
 • Monitorowanie i audyt;
 • Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii;
 • Nadzór finansowy nad realizacją projektu.

Ośrodek Realizacji Badania

Możemy zapewnić wsparcie w realizacji badania klinicznego w roli Ośrodka Badania w jednym z 3 szpitali klinicznych:

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
 • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W ich zakresie mamy dostęp do pełnego wachlarza usług medycznych świadczonych w ponad 80 klinikach. Łącznie dysponują one 1 800 łóżkami szpitalnymi, zatrudniają ponad 3 100 lekarzy, a liczba leczonych tam pacjentów rocznie wynosi około 114 000.

Dodatkowo, nieustannie rozwijamy sieć współpracy z placówkami POZ, co daje dodatkowe źródło dotarcia do szerokiej grupy pacjentów.

Ośrodek Badań Wczesnych Faz

Zakres Współpracy
podziel się