UMED w roli Konsorcjanta/ Partnera

Nazwa projektu: TreatWolfram

Tytuł projektu: Międzynarodowe, randomizowane badanie kliniczne typu pivotal, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo walproinianu sodu u dzieci i dorosłych z zespołem Wolframa”

Czego dotyczy badanie: zespół Wolframa

Nazwa projektu: Interfant-21

Tytuł projektu: International collaborative treatment protocol for infants under one year with KMT2A-rearranged acute lymphoblastic leukemia or mixed phenotype acute leukemia.

Czego dotyczy badanie: ostra białaczka limfoblastyczna u niemowląt – poniżej 1 roku życia

Nazwa projektu: EMPATHY

Tytuł projektu: EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)

Czego dotyczy badanie: ostra niewydolność serca (AHF)

Nazwa projektu: Protect ICD

Tytuł projektu: Programmed Ventricular Stimulation to Risk Stratify for Early Cardioverter-Defibrillator (ICD) Implantation to Prevent Tachyarrhythmias Following Acute Myocardial Infarction.

Czego dotyczy badanie: słaba funkcja serca po zawale mięśnia sercowego (MI)

Nazwa projektu: Forma

Tytuł projektu: Wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną oceniające skuteczność i bezpieczeństwo ketoanalogów aminokwasów egzogennych w profilaktyce zaburzeń odżywienia w zespole nerczycowym

Czego dotyczy badanie: zaburzenia odżywiania, zespół nerczycowy ZN

Nazwa projektu: RemiRit

Tytuł projektu: Personalizowane leczenie immunosupresyjne z użyciem rituximabu w leczeniu układowych zapaleń naczyń z obecnością przeciwciał ANCA – randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne

Czego dotyczy badanie: układowe zapalenie naczyń z obecnością przeciwciał ANCA

Nazwa projektu: RaRE-TS

Tytuł projektu: Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rapamycyny w lekoopornej padaczce związanej ze stwardnieniem guzowatym

Czego dotyczy badanie: padaczka, stwardnienie guzowate

Nazwa projektu: RATIONAL

Tytuł projektu: Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia nawrotu u chorych na chłoniaka DLBCL/HGBCL rozpoznanego w oparciu o monitorowanie krążącego nowotworowego DNA - badanie 2 fazy

Czego dotyczy badanie: chłoniak DLBCL/HGBCL

Nazwa projektu: Car-NET

Tytuł projektu: Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network

Nazwa projektu: ViRap

Tytuł projektu: Randomizowane badanie kliniczne kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej i podwójnie pozorowanej próby, oceniające skuteczność, tolerancję i bezpieczeństwo leczenia wigabatryną w stosunku do leczenia rapamycyną jako terapii zapobiegawczej u niemowląt ze stwardnieniem guzowatym.

Czego dotyczy badanie: padaczka, upośledzenie umysłowe, autyzm, stwardnienie guzowate

Nazwa projektu: LEIA-HF

Tytuł projektu: LEIA-HF: Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients

Czego dotyczy badanie: ciężka niewydolność serca (NS)

podziel się