TreatWolfram

Tytuł projektu: Międzynarodowe, randomizowane badanie kliniczne typu pivotal, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo walproinianu sodu u dzieci i dorosłych z zespołem Wolframa”

Dane projektu

Opis projektu:

Przedstawione badanie to niekomercyjne, międzynarodowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie typu pivotal, którego celem jest wskazanie, iż dotychczas stosowany w leczeniu padaczki u dzieci i dorosłych walproinian sodu jest bezpieczny i skuteczny, w spowalnianiu postępu choroby u pacjentów pediatrycznych i dorosłych z syndromem Wolframa.  

Główny Badacz Koordynator

prof. Timothy Barrett

Kierownik zespołu badawczego UMED

prof. Wojciech Młynarski

Kategorie: