LEIA-HF

Tytuł projektu: LEIA-HF: Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients

Dane projektu

Finansowanie projektu: 20 582 000 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 1 116 000,00 PLN), Projekt finansowany ze środków ABM - ABM/2019/1

Opis projektu:

Celem badania jest sprawdzenie efektów zdrowotnych leczenia levosimendanem pacjentów z ciężką niewydolnością serca (NS), w celu zahamowania progresji choroby, wydłużenia przeciętnej długości życia po rozpoznaniu niewydolności serca oraz poprawienia jakość życia pacjentów.

Niewydolność serca (NS) jest obecnie największym problemem epidemiologicznym i terapeutycznym w kardiologii. Liczbę osób w Polsce z NS szacuje się na ok. 750tys. Chorzy z NS są obciążeni wysokim ryzykiem zgonu oraz nawracających zaostrzeń, które powodują konieczność hospitalizacji. Liczba zachorowań i hospitalizacji z powodu NS wzrosła w ostatnich latach i szacuje się, że ten trend będzie się nadal utrzymywał. W 2018 liczba hospitalizacji z powodu NS wyniosła około 240 tysięcy. Roczna śmiertelność po hospitalizacji z powodu NS wynosi 15%, zaś w ciągu 5 lat umiera połowa chorych.

Badanie LEIA-HF ma za zadanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie (potwierdzić lub zaprzeczyć tezie), czy podawanie wlewów levosimendanu co 4 tygodnie(podczas jednodniowych hospitalizacji) przez 12 miesięcy chorym z ciężką niewydolności serca (NS), zmniejszy istotnie ilość zgonów i nieplanowanych hospitalizacji z powodu niewydolności serca – ocenianych łącznie (w zależności co wystąpi wcześniej).

Badanie zaprojektowano tak, aby dodatkowo sprawdzić, czy podczas powtarzanej terapii levosimendanem:(1) poprawi się jakość życia chorych, (2) zmniejszy się obiektywnie zaawansowanie NS (dystans pokonany w teście 6-ciu minut, stężenie NTproBNP, frakcja wyrzutowa lewej komory serca i inne parametry echokardiograficzne), (3) zmniejszą się subiektywne objawy NS (klasa NYHA), (4) czy terapia levosimendanem zapobiegnie przedwczesnym zgonom (poprzez zmniejszenie śmiertelności 12-to i 18-to miesięcznej w grupie chorych w wieku produkcyjnym) oraz czy zapobiegnie zgonom w wieku poprodukcyjnym oraz czy w konsekwencji wydłuży długość życia chorych z ciężką niewydolnością serca, (5) czy terapia levosimendanem zwiększy odsetek chorych z całkowitym wyleczeniem (odsetek chorych z wykonaną transplantacją serca).

Beneficjent

Konsorcjum w składzie:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Lider)

Partnerzy:

  • Uniwersytet Opolski
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
  • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  • A.O.R.N. “Azienda Ospedaliera dei Colli”

 

Główny Badacz Koordynator

prof. dr hab. med. Agnieszka M. Tycińska

Kierownik zespołu badawczego UMED

prof. dr hab. n.med. Jarosław Kasprzak

 

Kategorie: