O nas

Obecnie działamy jako CRO/ARO i zapewniamy kompleksowe wsparcie w ramach planowania, koordynowania i zarządzania jedno- lub wieloośrodkowymi badaniami klinicznymi, korzystając z bogatego zaplecza i silnego wsparcia środowiska akademickiego. Chcemy zapewnić wsparcie wszędzie tam, gdzie do tej pory bariery administracyjne były przeszkodą w sprawnej realizacji badań klinicznych. Nasze doświadczenie obejmuje kompleksowe zarządzanie projektem na każdym jego etapie – od pomysłu, poprze realizację, do przygotowania raportu końcowego.

Do tej pory udało nam się wesprzeć Badaczy, uzyskując dofinansowanie na łączną kwotę niemal 130 mln zł. Już teraz jesteśmy Liderem w 8 Projektach finansowanych ze środków Agencji Badań Medycznych na łączną kwotę prawie 109 milionów złotych. W kolejnych 12 projektach pełnimy rolę Konsorcjanta, przy łącznej kwocie dofinansowania na rzecz UMED w wysokości ponad 21 mln zł. Nieustająco analizujemy kolejne możliwe źródła finansowania, śledzimy ogłaszane nabory i obowiązujące regulaminy.

więcej >>

ZAPLECZE KLINICZNE W LICZBACH

Ikona - SZPITALE

3

SZPITALE
Ikona - ŁÓŻEK

1800

ŁÓŻEK
Ikona - LEKARZY

3150

LEKARZY
Ikona - PACJENTÓW / ROCZNIE

11400

PACJENTÓW / ROCZNIE

Pracownicy

Zdjęcie pracownika - mgr Adam Węgorzewski
mgr Adam Węgorzewski

Monitor badań klinicznych
Zdjęcie pracownika - mgr Katarzyna Błaziak
mgr Katarzyna Błaziak

Monitor badań klinicznych
Zdjęcie pracownika - mec. Anna Szmigiel-Woźniacka
mec. Anna Szmigiel-Woźniacka

Zastępca dyrektora do spraw administracyjno - prawnych
Zdjęcie pracownika - mgr farm. Łukasz Pamuła
mgr farm. Łukasz Pamuła

Koordynator ds. logistyki badanego produktu leczniczego
Zdjęcie pracownika - mgr Katarzyna Wiklak-Mrowińska
mgr Katarzyna Wiklak-Mrowińska

Monitor badań klinicznych
Zdjęcie pracownika - dr n. med. Edyta Blus
dr n. med. Edyta Blus

Monitor badań klinicznych
Zdjęcie pracownika - dr n. med. Aneta Salamon
dr n. med. Aneta Salamon

Dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
Zdjęcie pracownika - Anna Kłys-Jabłońska
Anna Kłys-Jabłońska

Koordynator ośrodka badawczego
Zdjęcie pracownika - dr n. med. Joanna Drogosz-Stachowicz
dr n. med. Joanna Drogosz-Stachowicz

Koordynator ds. zapewnienia jakości i bezpieczeństwa badań klinicznych
Zdjęcie pracownika - mgr farm. Agnieszka Wiesner
mgr farm. Agnieszka Wiesner

Koordynator ds. nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
Zdjęcie pracownika - mgr farm. Anna Koziróg
mgr farm. Anna Koziróg

Koordynator ds. nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
Zdjęcie pracownika - mgr Marzena Kruk
mgr Marzena Kruk

Specjalista ds. administracji
Zdjęcie pracownika - mgr Małgorzata Szubert
mgr Małgorzata Szubert

Koordynator ds. Badań Klinicznych
Zdjęcie pracownika - lek. Arkadiusz Michalak
lek. Arkadiusz Michalak

Główny Specjalista ds. rozwoju technologii medycznych
Zdjęcie pracownika - mgr farm. Magdalena Łukaszuk-Szkup
mgr farm. Magdalena Łukaszuk-Szkup

Koordynator ds. zapewnienia jakości i bezpieczeństwa badań klinicznych
Zdjęcie pracownika - mec. Magdalena Kubicka
mec. Magdalena Kubicka

Radca Prawny
Zdjęcie pracownika - mgr Grzegorz Goliński
mgr Grzegorz Goliński

Starszy Specjalista ds. monitorowania badania klinicznego
Zdjęcie pracownika - dr inż. Marzena Symonowicz
dr inż. Marzena Symonowicz

Koordynator ds. badań klinicznych / Koordynator ds. zapewnienia jakości i bezpieczeństwa badań klinicznych
Zdjęcie pracownika - dr n. med. Marta Cichoń
dr n. med. Marta Cichoń

Specjalista ds. Badań Klinicznych
Zdjęcie pracownika - dr n. med. Alicja Nowak-Zduńczyk
dr n. med. Alicja Nowak-Zduńczyk

Koordynator ds. badań klinicznych
Zdjęcie pracownika - mgr inż. Paulina Oleksiewicz-Mendel
mgr inż. Paulina Oleksiewicz-Mendel

Koordynator ds. badań klinicznych

Dojazd do CWBK