Nasza Infrastruktura

Zaplecze Naukowo – Kliniczne

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK) funkcjonuje jako jednostka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – jednej z największych uczelni medycznych w Polsce z bogatym zapleczem klinicznym. Przynależność do struktur Uczelni daje możliwość korzystania z potencjału naukowego i badawczego Uniwersytetu.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest jednym z wiodących ośrodków badań naukowych w Polsce. W każdym roku akademickim realizuje ponad 100 różnych projektów naukowych oraz liczne umowy badawcze. Uczelnia jest liderem badań w dziedzinach takich jak immunologia, biologia molekularna, genetyka, onkologia czy endokrynologia, a jednym ze strategicznych obszarów jej rozwoju naukowego są choroby cywilizacyjne: nowotwory, choroby metaboliczne, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, a także innowacji na rzecz zdrowego życia i aktywnego starzenia się.

Dodatkowo, Uniwersytet prowadzi badania w różnych dziedzinach związanych z medycyną kliniczną oraz biotechnologią medyczną. Przedmiotem komercjalizacji są głównie rozwiązania z zakresu opracowywania nowych leków, substancji czynnych, terapii wspomagających choroby przewlekłe, rekomendacji w zakresie wykorzystania rozwiązań telemetrycznych w profilaktyce i terapii pacjentów.

Główny potencjał Uczelni stanowią ludzie, którzy swoją pracą i zaangażowaniem realizują misję naukowo – badawczą Uczelni. Rada Naukowa Uniwersytetu zrzesza obecnie blisko 30 wybitnych naukowców, którzy wyznaczają kierunek działań badawczo rozwojowych. Dodatkowo, ogromnym atutem jest potencjał młodych naukowców na Uczelni, których inicjatywy są wspierane wewnętrznie między innymi poprzez dostęp do najskuteczniejszych zespołów badawczych, gwarantując środki na publikacje, granty, ochronę i promocję własności intelektualnej. W gronie młodych liderów nauki są laureaci diamentowych grantów, studenckiego Nobla, Brokerzy Innowacji, zwycięzcy prestiżowych plebiscytów i konkursów. Na wysoką pozycję naukową uczelni pracują również studenci, którzy wykazują się wysoką aktywnością naukową w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Szpitale Kliniczne

Posiadamy szeroki zakres usług medycznych, działając w konsorcjum z trzema szpitalami uniwersyteckimi w Łodzi: Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Norberta Barlickiego oraz Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnym Szpitalem Weteranów. Placówki te łącznie dysponują ponad 1800 łóżkami szpitalnymi, zatrudniają ponad 3000 lekarzy, a liczba leczonych tam pacjentów rocznie wynosi blisko 115 000.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ośrodek Badań Wczesnych Faz

POTENCJAŁ INFRASTRUKTURALNY W LICZBACH

Ikona - SZPITALE

3

SZPITALE
Ikona - ŁÓŻEK

1800

ŁÓŻEK
Ikona - LEKARZY

3150

LEKARZY
Ikona - PACJENTÓW ROCZNIE

111000

PACJENTÓW ROCZNIE

Łącznie dysponują one 1800 szpitalnymi stanowiskami badawczymi, zatrudniają 3150 lekarzy, a liczba leczonych tam pacjentów rocznie wynosi około 111000.

podziel się