Dla Badacza

Zachęcamy do kontaktu badaczy, którzy mają pomysł na przeprowadzenie badania klinicznego i szukają wsparcia w jego zaplanowaniu, zarządzaniu oraz realizacji.

Im wcześniej zaczniemy współpracę, najlepiej na wstępnym etapie koncepcyjnym, tym więcej czasu będziemy mieli na wspólne wypracowanie Projektu, który zakończy się sukcesem.

Na początkowym etapie planowania możemy zapewnić pomoc w zakresie podjęcia projektu badania klinicznego, a w tym:

 • Sprawdzenie dostępnych źródeł finansowania i wybór najlepszego z nich dla danego projektu;
 • Weryfikację projektu i dokumentacji badawczej pod względem formalnym;
 • Znalezienie strategicznych partnerów do projektu;
 • Przygotowanie budżetu;
 • Przygotowanie, negocjowanie i procedowanie umów dotyczących realizacji badania klinicznego;
 • Złożenie wniosku o finansowanie;
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do Komisji Bioetycznej i URPL;

Po uzyskaniu dofinansowania oferujemy wsparcie w realizacji Projektu, w szczególności dedykując zespół specjalistów z zakresu koordynowania i monitorowania prowadzonego Badania Klinicznego, zapewniając:

 • Pomoc prawną;
 • Koordynację administracyjną
 • Monitorowanie i audyt;
 • Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
podziel się