Interfant-21

Tytuł projektu: International collaborative treatment protocol for infants under one year with KMT2A-rearranged acute lymphoblastic leukemia or mixed phenotype acute leukemia.

Dane projektu

Finansowanie projektu: 9 617 561,70 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 3 249 122 PLN), Projekt finansowany ze środków ABM - ABM/2022/1

Opis projektu:

Głównym celem badania jest poprawa wyników leczenia pacjentów w wieku ≤ 365 dni z nowo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) o rearanżacji KMT2Au, dzięki zastosowaniu szeregu nierandomizowanych interwencji w odniesieniu do dobrze zdefiniowanych historycznych grup kontrolnych.

Interfant-21 jest międzynarodowym, wieloośrodkowym, otwartym, nierandomizowanym badaniem klinicznym na poziomie krajowym rewalizowanym w 16 polskich ośrodkach pediatrycznych. Szacunkowa liczba pacjentów do zrekrutowania w polskich ośrodkach to około 20 chorych w ciągu trzech lat, co powinno to stanowić 5% całej międzynarodowej grupy docelowej.

Beneficjent

Konsorcjum w składzie:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Lider)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Partner)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Partner)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Partner)

Główny Badacz Koordynator, Koordynator krajowy

prof. Tomasz Szczepański

Kierownik zespołu badawczego UMED

prof. dr hab. n.med. Wojciech Młynarski

Kategorie: