cALL-POL

Nazwa projektu: cALL-POL

Tytuł projektu: Childhood ALL in Poland (cALL-POL) project: a national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 28 123 231,18 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 12 446 163,26 PLN)

Nazwa projektu: MAGIC-AML

Tytuł projektu: MAGIC-AML - Multiarm, Multicenter, RAndomized, Molecularly-GuIded Controlled Trial of Personalized Treatment Strategy - of Acute Myeloid Leukemia

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 32 205 666,50 zł (w tym dofinansowanie dla UMED: 19 198 375,50 zł)

Nazwa projektu: Interfant-21

Tytuł projektu: International collaborative treatment protocol for infants under one year with KMT2A-rearranged acute lymphoblastic leukemia or mixed phenotype acute leukemia.

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 9 617 561,70 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 3 249 122 PLN)

Nazwa projektu: RATIONAL

Tytuł projektu: Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia nawrotu u chorych na chłoniaka DLBCL/HGBCL rozpoznanego w oparciu o monitorowanie krążącego nowotworowego DNA - badanie 2 fazy

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 15 372 570 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 1 346 082,20 PLN)

Nazwa projektu: Car-NET

Tytuł projektu: Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 99 175 109,82 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 8 233 870,97 PLN)

podziel się