EMPATHY

Tytuł projektu: EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)

Dane projektu

Finansowanie projektu: 30 084 379,80 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 1 024 068 PLN), Projekt finansowany ze środków ABM - ABM/2019/1

Opis projektu:

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie badania klinicznego polegającego na sprawdzeniu wpływu różnych inhibitorów SGLT-2  (empagliflozyna, kanagliflozyna i dapagliflozyna) na wyniki kliniczne w przypadku ostrej niewydolności serca (AHF). Badanie to jest bardzo ważne, ponieważ dotychczasowe dane wskazują, iż inhibitory SGLT-2 u pacjentów z cukrzycą typu 2 zmniejszają ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych, ponadto zmniejszyły ryzyko wystąpienia niewydolności serca o 30% i spowodowały istotne 35% względne zmniejszenie ryzyka w hospitalizacji z powodu HF, a także inhibitory SGLT-2 zmniejszyły pierwotny złożony punkt końcowy, obejmujący zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz zawał mięśnia sercowego i udar niezakończone zgonem.

Natomiast żadne badanie nie porównywało wpływu różnych inhibitorów SGLT-2 na wyniki w przypadku AHF.

Projekt ma na celu ocenę:

 • wpływu inhibitorów SGLT-2 (Empagliflozyna i Dapagliflozyna) na pierwotne i wtórne kliniczne punkty końcowe u pacjentów z ostrą/niewyrównaną niewydolnością serca (AHF);
 • wpływu inhibitorów SGLT-2 na czynność serca;
 • wpływu inhibitorów SGLT-2 na biomarkery i krążące mikro RNA (miRNA) oraz metabolity mikrobiomów
 • zaproponowanie skali prognozy ryzyka w celu ścisłego monitorowania przebiegu AHF i jego leczenia inhibitorami SGLT-2 w oparciu o wybrane miRNA i biomarkery związane ze szlakami molekularnymi powiązanymi z postępem choroby.

Beneficjent

Konsorcjum w składzie:

Warszawski Uniwersytet Medyczny (Lider)

Partnerzy:

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki
 • Wojewódzki Szpital Zespolony
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Wiedniu
 • Uniwersytet Medyczny w Graz

Główny Badacz Koordynator

prof. Jolanta Siller-Matula

Kierownik zespołu badawczego UMED

prof. dr hab. n.med. Robert Irzmański

Kategorie: