Protect ICD

Tytuł projektu: Programmed Ventricular Stimulation to Risk Stratify for Early Cardioverter-Defibrillator (ICD) Implantation to Prevent Tachyarrhythmias Following Acute Myocardial Infarction.

Dane projektu

Opis projektu:

Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie mające na celu zapobieganie nagłym zgonom sercowym u pacjentów ze słabą funkcją serca po zawale mięśnia sercowego (MI). Celem badania jest ocena roli badania elektrofizjologicznego (EPS) w kierowaniu implantacją wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora (ICD) u pacjentów we wczesnym okresie po zawale (pierwsze 40 dni). Celem drugorzędnym jest ocena przydatności rezonansu magnetycznego serca (CMR) w analizie funkcji i żywotności serca oraz przewidywaniu indukowalnej i spontanicznej tachyarytmii komorowej, jeśli badanie to jest wykonywane we wczesnym okresie po zawale.

Koordynator merytoryczny

prof. dr hab. n.med. Jerzy Wranicz

Kategorie: