cALL-POL

Tytuł projektu: Childhood ALL in Poland (cALL-POL) project: a national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children

Dane projektu

Finansowanie projektu: 28 123 231,18 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 12 446 163,26 PLN), Projekt finansowany ze środków ABM - ABM/2019/1

Opis projektu:

cALL-POL to kliniczny projekt badawczy, który ma objąć wszystkie dzieci w Polsce ze świeżo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL). Głównym celem projektu cALL-POL jest ułatwienie dostępu do zaawansowanych terapii dla polskich dzieci z ALL oraz identyfikacja opcji leczniczych przy użyciu zaawansowanej diagnostyki molekularnej całego genomu, dla pacjentów, którzy nie zareagowali na standardową strategię terapeutyczną.

ALL jest najczęstszym nowotworem złośliwym w populacji pediatrycznej, z chorobowością wynoszącą 47 na milion rocznie wśród dzieci poniżej 15 lat. ALL jest więc z definicji chorobą rzadką i tylko wspólna międzynarodowa inicjatywa naukowa może zapewnić poprawę efektywności leczenia. Konsorcjum złożone z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Innowacyjnych Technologii EMAG wspólnie prowadzić będzie ogólnokrajowe badania kliniczne obejmujące pacjentów pediatrycznych z ALL.

Beneficjent

Konsorcjum w składzie:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Lider)

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Partner)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Partner)

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Partner)

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (Partner)

Główny Badacz Koordynator, Koordynator krajowy

Badanie: AIEOP-BMF 2017 POLAND

prof. Tomasz Szczepański

Badanie: EsPhALL2017/COGAALL1631

Badanie: Rux-cALL-Pol 2020 trial

prof. dr hab. n.med. Wojciech Młynarski

Szczegóły projektu dostępne na stronie: LINK

Wsparcie CWBK

Monitorowanie Badania

dr n. med. Edyta Blus

mgr Adam Węgorzewski

mgr Katarzyna Wiklak-Mrowińska

Koordynowanie ośrodków badawczych

mgr farm. Joanna Drogosz-Stachowicz

mgr farm. Paulina Chęcińska

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii

mgr farm. Agnieszka Wiesner

mgr farm. Łukasz Pamuła

Biostatystyka

lek. Zuzanna Nowicka

Kategorie: