PICOLO-FH

Nazwa projektu: PICOLO-FH

Tytuł projektu: Porównanie leczenia inklisiranem lub alirokumabem do standardowej terapii u pacjentów pediatrycznych z hipercholesterolemią rodzinną – PICOLO-FH - badanie kliniczne head-to-head

Główny badacz:

Kwota dofinansowania:

Nazwa projektu: cALL-POL

Tytuł projektu: Childhood ALL in Poland (cALL-POL) project: a national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 28 123 231,18 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 12 446 163,26 PLN)

Nazwa projektu: Interfant-21

Tytuł projektu: International collaborative treatment protocol for infants under one year with KMT2A-rearranged acute lymphoblastic leukemia or mixed phenotype acute leukemia.

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 9 617 561,70 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 3 249 122 PLN)

Nazwa projektu: RaRE-TS

Tytuł projektu: Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rapamycyny w lekoopornej padaczce związanej ze stwardnieniem guzowatym

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 16 880 726,88 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 3 611 233,02 PLN)

Nazwa projektu: LAMAinDiab

Tytuł projektu: LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 – randomizowane krzyżowe badanie kliniczne

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 9 987 887 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 7 152 075 PLN)

podziel się