TreatWolfram

Nazwa projektu: TreatWolfram

Tytuł projektu: Międzynarodowe, randomizowane badanie kliniczne typu pivotal, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo walproinianu sodu u dzieci i dorosłych z zespołem Wolframa”

Główny badacz:

Kwota dofinansowania:

Nazwa projektu: Forma

Tytuł projektu: Wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną oceniające skuteczność i bezpieczeństwo ketoanalogów aminokwasów egzogennych w profilaktyce zaburzeń odżywienia w zespole nerczycowym

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 9 605 089,78 zł (w tym dofinansowanie dla UMED: 715 419,18 zł)

Nazwa projektu: RemiRit

Tytuł projektu: Personalizowane leczenie immunosupresyjne z użyciem rituximabu w leczeniu układowych zapaleń naczyń z obecnością przeciwciał ANCA – randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 9 999 999,98 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 833 293.80 PLN)

Nazwa projektu: RaRE-TS

Tytuł projektu: Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rapamycyny w lekoopornej padaczce związanej ze stwardnieniem guzowatym

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 16 880 726,88 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 3 611 233,02 PLN)

Nazwa projektu: ViRap

Tytuł projektu: Randomizowane badanie kliniczne kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej i podwójnie pozorowanej próby, oceniające skuteczność, tolerancję i bezpieczeństwo leczenia wigabatryną w stosunku do leczenia rapamycyną jako terapii zapobiegawczej u niemowląt ze stwardnieniem guzowatym.

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 23 119 125 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 1 528 640,00 PLN)

podziel się