Forma

Nazwa projektu: Forma

Tytuł projektu: Wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną oceniające skuteczność i bezpieczeństwo ketoanalogów aminokwasów egzogennych w profilaktyce zaburzeń odżywienia w zespole nerczycowym

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 9 605 089,78 zł (w tym dofinansowanie dla UMED: 715 419,18 zł)

Nazwa projektu: RemiRit

Tytuł projektu: Personalizowane leczenie immunosupresyjne z użyciem rituximabu w leczeniu układowych zapaleń naczyń z obecnością przeciwciał ANCA – randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 9 999 999,98 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 833 293.80 PLN)

podziel się