RaRE-TS

Nazwa projektu: RaRE-TS

Tytuł projektu: Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rapamycyny w lekoopornej padaczce związanej ze stwardnieniem guzowatym

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 16 880 726,88 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 3 611 233,02 PLN)

Nazwa projektu: ViRap

Tytuł projektu: Randomizowane badanie kliniczne kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej i podwójnie pozorowanej próby, oceniające skuteczność, tolerancję i bezpieczeństwo leczenia wigabatryną w stosunku do leczenia rapamycyną jako terapii zapobiegawczej u niemowląt ze stwardnieniem guzowatym.

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 23 119 125 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 1 528 640,00 PLN)

Nazwa projektu: Alzheimer

Tytuł projektu: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fumaranu dimetylu w redukcji atrofii mózgu, poprawy synaptycznych połączeń czynnościowych, funkcji poznawczych, funkcjonowania i jakości życia pacjentów z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych oraz otępienia w chorobie Alzheimera

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 9 968 771,73 PLN (w tym dofinansowanie dla UMED: 6 865 478,73 PLN) - ABM/2021/2

podziel się