STEADY

Nazwa projektu: STEADY

Tytuł projektu: Prospektywne, randomizowane, otwarte badanie kliniczne III fazy z zaślepieniem oceny punktu końcowego oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania cyklosporyny i metotreksatu u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego

Główny badacz:

Kwota dofinansowania: 16 016 547,36 PLN

podziel się